Region Skåne - Affärsutveckling
New Trade Markets har fått ett stort uppdrag av Region Skåne att medverka i affärsutveckling Export ...
Läs mer här»
Paulin Security - Tyskland
New Trade Markets genomför en partnersökning i Tyskland åt kontanthanteringsföretaget Paulin Securit...
Läs mer här»
Systemair Nigeria
New Trade Markets genomför en distributörssökning åt Systemair i Nigeria.
Läs mer här»
Waboba - Polen och Baltikum
New Trade Markets hjälper Waboba med distributörssökning i Polen och Baltikum.
Läs mer här»
 

Export och utlandsetablering

New Trade Markets hjälper svenska och nordiska företag med export och utlandsetablering på marknader över hela världen. Vi hjälper även utländska företag att etablera verksamhet i Norden. Vi erbjuder ett brett utbud av konsult- och bemanningstjänster.
Vanliga tjänster är följande:
 

• Marknadsundersökningar
• Partnersökningar (distributörer, agenter etc.)
• Partnerutvärderingar
• Rekrytering och uthyrning av personal
• Mötesbokning/kundbearbetning
• Bolagsregistreringar
• Kapitalanskaffning

Vill du öka din försäljning på nya eller befintliga marknader så tveka inte att kontakta oss.

Välkommen till nya affärsmöjligheter!

    
Läs mer om våra skräddarsydda tjänster:

Exportanalys

Marknadsundersökningar

Partnersökning